Militært telthus

Depotbygning for det Solørske kompani bygget i 1729.

Av Trond Hagerud

Etter 1640 ble den norske hær organisert på den måten at en gruppe gårder (legd), skulle stille med, og utruste en soldat. Soldaten var som regel tjenestekar eller husmann, og skulle gjøre tjeneste i ni år. Han måtte være minst 22 år gammel og minst 155 cm høy. Han hadde plikt til å møte i kirken hver søndag og etter kirketid var det eksersis og våpenøvelser på kirkesletta.

Det militære utstyret ble i mange år oppbevart i selve kirken, men etter den store nordiske krig (1709 – 1720) ble det bygget depot telthus for dette formålet

Telthuset i Kongsvinger stod tidligere på den viktige ekserser- og mobiliserings-plassen ved Vinger kirke. Det er et av landets eldste. Årstallet 1729 for byggingen er angitt på låsbeslaget på døren.

Etter Kongsvinger kjøpstads opprettelse ble telthuset solgt til byens mest velstående mann Conrad Rynning, som bodde i det som i dag kalles Aamodtgården. Telthuset ble flyttet til hans hage i 1864.

Til høyre for telthuset er en av festningens brønner. I tilfelle en beleiring var det livsviktig at tilstrekkelig vannforsyning var sikret.

I forbindelse med opprustingen av festningen forut for 1814 ble det bygget to underjordiske ganger (poterner) fra festningen og til brønner nedenfor festningsvollen (glacien). Disse underjordiske gangene gjorde det mulig å hente vann helt dekket mot fiendens ild. Denne brønnen var tidligere innebygget på samme måte som brønnen i kommandanthagen, men brønnens overbygg har på et tidspunkt falt sammen og blitt fjernet.