Gratis arkitekthjelp til rehabilitering

Hedmark fylkeskommune har inngått en forenklet rammeavtale med utvalgte arkitekter i Hedmark fylke som gir deg mulighet til å søke om inntil ti timer betalt arkitekthjelp ved rehabilitering av bevaringsverdig bebyggelse.

Det er ikke alltid like enkelt å finne de gode og de riktige løsningene for endring av eksisterende og/eller nyutvikling av bygg og anlegg i viktige kulturmiljøer og kulturlandskap. Tilbudet fra fylkeskommunen gjelder i første rekke prosjekter tilknyttet LUK-satsingen, og er primært rettet mot endring/istandsetting av bevaringsverdig bebyggelse og innpassing av nytt i særpregede kulturlandskap og/eller bygningsmiljøer.

Kongsvinger kommune kan tilby inntil ti timer betalt rådgiving med utvilkling av enkle mulighetsskisser til mindre private byggherrer. Det er kommunene som skal vurdere behovet og bestille på vegne av eier/tiltakshaver. Ordningen evalueres fortløpende i forhold til totalrammen i LUK-satsingen. Du kan søke ved å sende en e-post til Cecilie Samways.