Gamle Øvrebyen Vel takker så mye for gaven!

Gamle Øvrebyen Vel sender en stor takk til Sullandfondet for gaven på kr 10.000.- til ny lekeplass i Øvrebyen. Vi setter stor pris på gaven, som vil være med på realisere planene om en ny universelt utformet lekeplass for byens og bydelens barn.

 

På bildet: Beate Skadsdammen fra Gamle Øvrebyen Vel og Trond Fiskerud fra Sulland Kongsvinger.

 

Sulland Fondet
Sulland Gruppen gir hvert år støtte til konkrete, positive formål. Derfor har vi opprettet Sulland Fondet. Vi ønsker å bidra med støtte til lokale prosjekter relatert til kunnskap, kultur, idrett og ideelt arbeid som er til glede for fellesskapet og spesielt rettet mot barn og ungdom. Lag, foreninger eller enkeltpersoner kan søke støtte til alle prosjekter i Sulland Gruppens nærområde, men formålet det søkes støtte til må være i tråd med verdier som troverdighet, allsidighet og nytte. En jury bestående av konsernledelsen i Sulland Gruppen fordeler midler fra Sulland Fondet vår og høst. Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober