Gamle Øvrebyen vel holder årsmøte 12. mai kl 19:00, i Aamodtgården

Saker er blant annet:

  • Informasjon fra Kongsvinger kommune om den nye veilederen for Øvrebyen og fargeanalyser for husene i Øvrebyen;
  • Informasjon om Brannsikringsarbeidet;
  • Ny lekeplass på Røhneløkka. Dette er den store satsingen i år. Vi har fått laget en plan for området, og vil opparbeide området samt kjøpe inn lekeapparater;
  • Årsmøtesaker

150512 gøv årsmøte