Møte om branndetektering for Øvrebyen 1. oktober

Gamle Øvrebyen vel i samarbeid med Kongsvinger kommune inviterer til møte om løsninger for deteksjon av brann i Øvrebyen. Det er startet et viktig arbeid med å sikre Øvrebyen mot brann. Kommunen tar initiativ og ønsker å montere ekstra trådløse detektorer i Øvrebyen. Se vedlagt kart over foreslåtte plasseringer.

 

Møte om branndetektering for Øvrebyen

Tid: torsdag 1. oktober kl 19:00

Sted: kommunestyresalen i Rådhuset.

For å kunne detektere brann tidlig, slik at brannvesenet kan agere raskt, ønsker Kongsvinger kommune å påta seg oppgaven med å montere én til to trådløse branndetektorer i cirka 60 bygninger i Øvrebyen (de fleste i boliger, men også noen uthus). Detektorene er et supplement til husstandenes egne ”røykvarslere”.

Kommunen ønsker å presentere løsningen for beboerne i Øvrebyen, slik at arbeidet kan startes raskt.På møtet er det blant annet behov for å diskutere:

  • Montering av nøkkelbokser i alle boliger som blir berørt, samt signalforsterkere montert strategisk i noen boliger
  • Behov for adgang til å gjennomføre kontroll på anlegget (hvert 3-5 år)
  • Grensesnitt mot eksisterende brannalarmanlegg med varsling til 110-sentral eller vaktselskap

Kommunen tar også med sin leverandør til møtet, slik at dere får anledning til å bli kjent med dem, samtidig som de vil kunne gi dyptgående informasjon om det tekniske ved prosjektet.

Kart Øvrebyen – Bybranndeteksjon