Årsmøte for Gamle Øvrebyen Vel 26. april

Årsmøte for Gamle Øvrebyen vel holdes tirsdag  26. april 2016, kl 19.00,  i Aamodtgården. I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det informasjon om brannsikringsplanen og arbeid med å utbedre lavspentnettet i Øvrebyen. (Klikk på overskriften for å lese mer)

Informasjon fra Kongsvinger kommune

  • Roy Tømterud fra Eidsiva og Andreas Fuglum fra kommunen orienterer om det forestående arbeidet med å utbedre lavspentnettet i Øvrebyen
  • Andreas Fuglum fra kommunen orienterer om status med brannsikringsplanen

Årsmøtesaker:

  • Styrets beretning for 2015
  • Regnskap 2015 og budsjett 2016
  • Kontingent 2016
  • Valg
  • Plan for 2016

Bli med på å skape trivsel i Øvrebyen

Å arbeide sammen for trivsel og utvikling i Øvrebyen gjør at vi kan få til mer, og er samtidig veldig hyggelig. Vi oppfordrer derfor de som kan tenke seg å være med i styret, bidra på Liv i leiren arrangementet, delta på dugnader eller arbeide med andre oppgaver, om å ta kontakt med oss.

Skriv gjerne litt om hva du synes Gamle Øvrebyen Vel skal arbeide med, og hva du kunne tenke deg å engasjere deg i. Skriv en mail, eller ta kontakt med Trond Hagerud innen 19. april.
E-postadresse: hagerud@online.no.