Informasjon om arbeid med vann- og avløpsledninger samt strømnett i Øvrebyen

GIVAS skal i gang med sanering av vann- og avløpsledninger i Løkkegata, fra Storgata og frem til Rynnings gate. Dette skal utføres i samarbeid med Eidsiva Energi, som skal legge om strømnettet i gaten.

Vann- og avløpsnettet i gaten er i fra seint 1800-tall, og er modent for utskiftning. Her er også avløpet av typen fellesledning, der overflatevann fra gater og tak, samt spillvann går i samme rør. Når det nå blir sanert og lagt om, vil dette bli separert i henhold til dagens krav til avløpshåndtering.

Arbeidet er planlagt utført i 2017 med oppstart på vårparten. GIVAS ønsker med dette å gjøre beboerne oppmerksom på det forestående prosjektet og håper vi kan ha en god dialog før under og etter anleggsarbeidet.

Ta gjerne kontakt med prosjektingeniør Ivan Skadsdammen i GIVAS dersom det er ting dere ønsker å belyse nå i forkant av prosjektet. Varsling og informasjon til eiere og beboere i området for øvrig vil bli gitt i god tid i forkant av prosjektstart.

Ivan Skadsdammen, prosjektingeniør, Tlf: 450 22 297, E-post: ivan.skadsdammen@givas.no , www.givas.no

 

oversikt-vann-og-avlopsprosjekt