Årsmøte for Gamle Øvrebyen vel 11/5 kl.19 i Aamodtgården

Agenda:

  • Informasjon fra kommunen, Givas og Eidsiva om graving, 
  • Presentasjon av Festningen Hotel & Resort og
  • Årsmøtesaker

Mer om agenda for møtet: 

Informasjon fra kommunen, Givas og Eidsiva 
Det blir graving for å legge nye kabler og rør i Løkkegata. Dette skjer med etter kongebesøket 14. juni. 

Presentasjon av Festningen Hotel & Resort
De nye driverne på hotellet vil fortelle om tilbud og planer

Årsmøtesaker: 
- Styrets beretning for 2016 
- Regnskap 2016 og budsjett 2017 
- Kontingent 2017 
- Valg 
- Plan for 2017 

Noen av aktivitetene i Øvrebyen i 2017 

- Årsmøte Gamle Øvrebyen vel: Torsdag 11. mai kl 19.00 

- Liv i leiren: Lørdag 3. juni fra 12.00 til 24.00 

- Veterankonsert på Kongsvinger festning: Lørdag 3. juni kl 17.00. 

- Kongebesøk: Onsdag 14. juni