Nå er GIVAS så vidt i gang med prosjektet i Løkkegata, og starter opp i krysset mot Rynnings gate. Arbeidet med å etablere midlertidig vannforsyning til de som har behov for dette er snart ferdig, og da starter gravingen for fullt. Skilting av omkjøring gjøres iht. skiltplan oversendt til kommunen.
 
GIVAS er i dialog med kommunen vedrørende parkering for de som mister de parkeringsmuligheter de benytter til vanlig. Dette vil trolig ikke bli noe større problem før omtrent halvveis i prosjektet, så mer om det senere.
 
GIVAS har jevnlige byggemøter med entreprenør (hver 14. dag eller oftere ved behov). Representant fra styret i GØV vil være velkommen til å delta på enkelte av disse møtene.
 
Er det kommentarer eller ting beboerne i Øvrebyen lurer på vedrørende prosjektet, så ikke nøl med å ta kontakt med styret i GØV.