Årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel 19. mars 2019

Årsmøtet i GØV blir avholdt tirsdag 19. mars 2019 kl 19.00 i Aamodtgården.

Vi starter møtet med to gjesteinnlegg

  • Reiselivssatsing i Kongsvinger/Festningen/Øvrebyen v/ Christian Bråtebekken, Daglig leder Visit Kongsvingerregionen AS
  • Hva skjer på Kongsvingermuseene og i Øvrebyen fremover? v/Mona Pedersen, avd.direktør Anno Museum Kongsvingerregionen

Årsmøte

  • Årsberetning ved leder
  • Regnskap 2018
  • Kontingent 2019
  • Innkomne saker
  • Valg

Styret for GØV har i 2018 bestått av: Anne Haug (leder), Kai Olav Ryen, Grete Svennevig, Karianne Kolsgaard, Marianne Wais, Henrik De Geer, Ada Bakken (kasserer)

Saker til årsmøtet sendes leder innen 11. mars

Anne Haug, anne.haug@oed.dep.notlf. 92 81 79 25

Last ned INVITASJON TIL ÅRSMØTE FOR GAMLE ØVREBYEN VEL 2019(pdf)