Informasjon fra Gamle Øvrebyen Vel

Vi håper mange betaler kontingenten slik at Velet fortsatt kan iverksette tiltak for trivsel og hygge.

Alle som bor eller har eiendom innenfor Velets grenser og betaler en fastsatt kontingent er medlem i Velet.

 

Kontingenten er på årsmøtet fastsatt til å være kr 350,-. Velets kontonummer er 1840 35 10668 eller du kan bruke Vipps til nr 103199

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du har spørsmål angående Velet og vårt ansvarsområde.

På denne hjemmesiden finnes masse informasjon, bilder, arkivert historie m.m., besøk også gjerne vår egen facebook-side, Øvrebyen


Med vennlig hilsen

Gamle Øvrebyen Vel

Anne Haug 92 81 79 25

Kai Olav Ryen 97 65 59 86