Årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel 2020

Årsmøtet avholdes onsdag 11. mars kl 19.00 hos fru Balchen i Aamodtgården

– Bruk av og planer for Herdahlparken

– Vanlige årsmøtesaker

Saker til årsmøtet bes sendt styret ved leder, Anne Haug Storgata 95, mobil 92817925 innen to uker før årsmøtet

Velkommen!