Oppgradering av Herdahlsparken

Les rapport: Beskrivelse 20.1.2020 Herdahlparken.

Herdahlsparken er et hyggelig og meget populært møtested spesielt i sommerhalvåret. Parken har en meget fleksibel bruk, blant annet for servering for Kafé Bohem i Baanerudgården. Topos arkitektur og design as og Arkitektur og Landskap as har gjort en grundig vurdering av parken, og laget en rapport hvor de tar frem spennende visjoner for oppgradering av parken etter å ha beskrevet parken i slik den fremstår i dag.