Brannsikringsplanen for Øvrebyen

COWI har for noen år siden på oppdrag fra Kongsvinger kommune og Glåmdal brannvesen IKS utarbeidet
brannsikringsplan for trehusmiljøet i Øvrebyen. Eldre, tett trehusbebyggelse er en del av norsk
kulturarv, og det er nasjonale målsetninger om å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier.
DSB og Riksantikvaren har de senere årene hatt fokus på brannsikring av denne typen bebyggelse,
blant annet gjennom tilskudd til brannforebyggende arbeid, utarbeidelse av veileder til
bybrannsikring, forskning, opplæring mm. Inntrufne branner med omfattende skadeomfang
underbygger behovet for brannsikring av tett trehusbebyggelse.

Les den her:

Brannsikringsplan – COWI