Utsatt årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel

Årsmøte i GØV skal ifølge vedtektene avholdes innen mars måned. Styret har av hensyn til pandemien vedtatt å utsette årsmøtet til mai – i håp om å kunne avholde et fysisk møte, eventuelt utendørs.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes være styret v/leder A. Haug i hende innen 15. april.

Mail to: Anne.Haug@gs-iks.no