Årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel, 19. mai

Det blir årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel den 19. mai kl 18.00.
Møtet avholdes ute i Herdahlparken så sant været tillater det.

  • Vanlige årsmøtesaker.
  • Saker til årsmøtet skulle være styret i hende innen 5. mai.

Send saker til: Anne.Haug@gs-iks.no