Kontroll av brannalarmanlegget

Kongsvinger kommune har bestilt kontroll av kommunens brannalarmanlegg i Øvrebyen med batteriskift og feilutbedring.

Dette vil bli gjort i perioden 3. til 12. juni 2024. Det er sendt varselbrev til alle grunneiere.

Les mer på https://www.kongsvinger.kommune.no/nyhetsarkiv/ovrebyen-kontroll-av-brannalarmanlegget

Kart over soner i Øvrebyen.