Årsberetninger

Årsberetning 2022:

Styret har bestått av:

Leder/kontaktperson Kai Olav Ryen
Kasserer Dag Erlend Førsund
Styremedlemmer Ronny Ruud
Christin Bråthen
Anne Haug
Henrik de Geer
Helga Bratlie Helland

Årsberetning 2019:

Styret har bestått av:

Leder/kontaktperson Anne Haug
Kasserer Ada Bakken
Styremedlemmer Kai Olav Ryen
Grete Svennevig
Henrik de Geer
Karianne Kolsgaard
Marianne Wais
 Revisor
Se oversikt over Aktiviteter i GØV 2019

Årsberetning 2017:

Styret har bestått av:

Leder/kontaktperson Anne Haug
Kasserer Ada Bakken
Styremedlemmer Kai Olav Ryen
Grete Svennevig
Johan Sjøberg
Karianne Kolsgaard
Marianne Wais
 Revisor
Se oversikt over Aktiviteter i GØV 2017

Årsberetning 2015:

Styret har bestått av:

Leder/kontaktperson Trond Hagerud
Kasserer Turid Sunde
Styremedlemmer Halvor Gudim
Simen Aasvestad
Grete von der Kall
Kai Olav Ryen
Ronny Ruud
Jeanette Øverby
Revisor Simen Bie-Larsen

Årsberetning 2014

Styret har bestått av:

Leder / kontaktperson:                               Trond Hagerud

Kasserer                                                             Turid Sunde

Styremedlemmer                                          Halvor Gudim

Simen Aasvestad

Grete von der Kall

Ida Lystad

Revisor                                                               Simen Bie-Larsen

Aktiviteter i velet 2014 

 • Årsmøte Vår dugnad
 • Container for hageavfall.
 • Liv i leiren
 • Vedlikehold av parken og lekeplassen
 • Blomster i Øvrebyen
 • Sommer og senhøstdugnad
 • Kino i Herdahlparken
 • Vedlikeholdt webside og Facebookside

Styret har deltatt i prosjekter vedrørende:

– Brannsikring

– Veileder for Øvrebyen

– Søppelhåndtering

– Ny lekeplass

Årsberetning for Gamle Øvrebyen vel 2013

Styret har bestått av:

 • Trond Hagerud (leder)
 • Turid Sunde (kasserer)
 • Halvor Gudim
 • Grete von der Kall
 • Ronny Ruud
 • Simen Aasvestad

Aktiviteter i velet 2013

 • Bom på Skjæret
 • Årsmøte 9. april i Aamodtgården
 • Vårdugnad
 • Container for hageavfall utplassert fra torsdag 26/ 4 til mandag 30/4.
 • Liv i leiren
 • Vedlikehold av parken og lekeplassen
 • Blomster i Øvrebyen
 • Belysning i parken
 • Sommer og senhøstdugnad
 • Visekvelder i parken med Lars og Bård
 • Kino, konsert og gudstjeneste i Herdahlparken
 • Vedlikeholdt webside og Facebookside

 Styret har deltatt i prosjekter vedrørende:

 • Brannsikring
 • Bygningsveileder for Øvrebyen
 • Trafikk og parkering

Årsberetning for Gamle Øvrebyen vel 2012

Styret har bestått av:

 • Trond Hagerud – leder
 • Turid Sunde
 • Anne Haug
 • Halvor Gudim
 • Joakim Andersen
 • Ronny Ruud

Aktiviteter i velet 2012

 • Årsmøte 27. mars i Aamodtgården
 • Vårdugnad og test av brannslanger – 19 . april
 •  Container for hageavfall utplassert fra torsdag 26/4 til mandag 30/4
 •  Fulgt opp gravearbeidene i Øvrebyen
 •  Liv i leiren den 4.juni.
 •  Ny plen, paviljong og nye parkmøbler i parken
 •  Vedlikehold av parken og fontenen
 •  Blomster i Øvrebyen
 •  Belysning i parken
 •  Sommer og senhøstdugnad
 •  Visekvelder i parken med Lars og Bård
 •  Utendørs fotoutstillinger med bilder av Lisbeth Chumak
 •  Kino, bokmarked, konsert med Yohanna og gudstjeneste i Herdahlparken 18. og 19. august
 •  Lansert ny webside og Facebookside
 •  Velet har bygget scene og kjøpt inn telt til Herdahlparken,
 • Vi har bidratt med kr 5 000 til løypemaskin til KIL ski og kr 5 800 til Liv i leiren.

 Styret har deltatt i prosjekter vedrørende:
    –  Brannsikring
–  Bygningsveileder for Øvrebyen
–  Trafikk og parkering / bom på Skjæret


Årsberetning for Gamle Øvrebyen vel 2011

Styret har bestått av:

 • Trond Hagerud – leder
 • Simen Bie Larsen
 • Anne Haug
 • Halvor Gudim
 • Jens Petter Lovisendal
 • Hallvard Sletmoen

Styret takket Simen Bie Larsen, Jens Petter Lovisendal og Hallvard Sletmoen for en kjempeinnsats i styret i velet gjennom flere år. Vi takket også spesielt Bjørn Hagerud og Randi Homborstad for stor frivillig innsats for velet.

Aktiviteter i velet 2011

 • Årsmøte 13. april på festningen
 • Vårdugnad – torsdag 28. april
 • Container for hageavfall utplassert fra torsdag 28/4 til mandag 2/5
 • Dugnad på lekeplassen på løkka
 • Liv i leiren den 4.juni
 • Beplantning Øvrebyen
 • Høstdugnad – søndag 2. oktober
 • Juledugnad – søndag 27. november
 • Visekvelder i parken med Lars og Bård
 • Utendørs fotoutstillinger med bilder av Halvor Gudim og Lisbeth
 • Kino i Herdahlparken 20. august
 • Lesekveld i Ola Flyginds antikvariat med Karsten Alnæs 2. november
 • Velet har bygget scene og kjøpt inn telt til Herdahlparken, og har bidratt med kr 5.000.- til løypemaskin til Kil Ski og kr 5.800.- til Liv i leiren arrangementet
 • Styret har deltatt i prosjekter vedrørende: – Brannsikring – Festningsavenyen – Hultgrengården – Trafikk og parkering

Årsberetning for Gamle Øvrebyen vel 2010

Styret har bestått av:

 • Trond Hagerud – leder
 • Simen Bie Larsen
 • Anne Haug
 • Halvor Gudim
 • Jens Petter Lovisendal
 • Hallvard Sletmoen

Styret ble gjenvalgt for en ny periode. Les styreleders presentasjon her!

Aktiviteter 2010

 • Årsmøte, og møte om brannsikringsprosjektet og prosjekt “Festningsavenyen”, ble avholdt 13. mars på festningen.
 • Fredag 30.04 var det dugnad. Parkmøbler ble satt ut, parkene ble raket, og blomster ble plassert ut. Fontenen ble også satt i stand og startet opp.
 • En stor container for hageavfall ble plassert på Røhneløkka fra torsdag 29. april til mandag 3. mai.
 • Liv i leiren arrangementet lørdag 5. juni fra 12.00 til 24.00 ble en stor suksess. Velet stod for servering av øl, pølser og pizza
 • Velet hadde 13. oktober møte med Kongsvinger kommune vedrørende temaer som opptar beboerne i Øvrebyen. Trafikk og parkering var et hovedtema.
 • Den 24. oktober hadde vi dugnad og ryddet vekk det siste som skulle i hus før vinteren.
 • Den 26. november ble julebelysningen hengt opp i trærne i Herdahlparken.
 • Gjennom hele året har vi hatt stort fokus på brannsikring i Øvrebyen, og hydranten i Herdahlparken og vannposter på utvalgte steder kom på plass. Jens Petter Lovisendal har fra styrets side deltatt i det pågående prosjektet i regi av Kongsvinger kommune og Kongsvinger brannvesen.
 • Kongsvinger kommune startet i 2009 opp et prosjekt med navnet ”Festningsavenyen”. Hensikten med prosjektet er å oppgradere Storgata fra festningen og ned til Glomma slik at den danner en akse mellom byens historiske opprinnelse og det moderen bysentret. Trond Hagerud har i denne forbindelse representert velet i den nedsatte arbeidsgruppa.
 • Grøntarealene og fontenen i Herdahlparken har i løpet av året blitt vedlikeholdt av Bjørn Hagerud som har gjort en kjempeinnsats for velet. Bjørn var også primus motor for at det ble lagt brostein på uteplassen foran Fru Balchen, og at det ble anlagt nytt blomsterbedd langs Baanrudgården. En takk til Kongsvinger kommune som dekket kostnadene for brosteinen. En takk også i denne forbindelse til Randi Humborstad.
 • Vi vil i år igjen si en stor takk vår web redaktør Lars Ovlien.
 • Velet hadde ved utgangen av året 113 medlemmer

Aktivitetsplan for Gamle Øvrebyen vel 2011

 • Vårdugnad I. Vi ryddet og raket i parken ved Herdahlhjørnet. 11. april Fontenen ble startet opp rekordtidlig
 • Årsmøte og møte om Kongsvinger festning, Festningsavenyen 13. april og LUK prosjektet (Prosjekt Øvrebyen)
 • Vårdugnad II. En stor container for hageavfall plasseres 28. april på Røhneløkka. Raking, rydding, beplantning ved Herdahlhjørnet, Badeparken og lekeplassen.
 • Liv i leiren. Velet deltar i arrangementet med servering i parken 04. juni
 • Høstdugnad. Rydde vekk møbler, rake etc. 02. oktober
 • Juledugnad. Henge opp julebelysningen ved Herdahlparken 27.november

Forslag til prosjekter:

 • Ta frem de gamle steinrennene langs Storgata – Belysning i Herdahlparken – Beplantning “ Blomster i Øvrebyen” Invitere borettslaget Storgata 99 / 100 til å gjøre i stand skråningene mot Storgata. Kjøpe inn egnede større krukker med blomster som plasseres ut i bydelen “Lørdag i Øvrebyen”. Lørdagskvelder med visesang i sommerhalvåret Utendørs fotoutstilling i Herdahlparken “Bike in” kino i Herdahlparken
 • Delta i andre prosjekt med nedslagsfelt i Øvrebyen. Prosjekter som pågår er brannsikringsprosjektet, prosjekt ”Festningsavenyen” og “LUK prosjekt Øvrebyen”.
 • Vi har stort fokus på at de grønne områdene i Badeparken, ved fontenen og på lekeplassen skal være pene og i orden.
 • Vi har gjennom året stort fokus på situasjonen i Øvrebyen med hensyn til trafikksikkerhet og parkering.

Årsberetning for Gamle Øvrebyen vel 2009

Styret har bestått av:

 • Trond Hagerud – leder
 • Simen Bie Larsen
 • Anne Haug
 • Halvor Gudim
 • Jens Petter Lovisendal
 • Hallvard Sletmoen

Aktiviteter

 • Årsmøte og møte om brannsikring i status for brannsikringsprosjektet ble avholdt 3. mars kl 19.00
 • Torsdag 23.04 var det dugnad. Parkmøbler, hestevogn, vognhjul etc ble satt ut. Plenen ble raket og fontenen ble satt i stand og startet opp.
 • En stor container for hageavfall ble plassert på Røhneløkka fra torsdag 30. april til mandag 4. mai.
 • Grøntarealer i Øvrebyen har i løpet av året blitt vedlikeholdt av: – Simen Bie Larsen som har holdt orden i badeparken – Halvor Gudim har fulgt opp lekeplassen – Trond Hagerud har holdt orden i Herdahlparken – Bjørn Hagerud som har vedlikeholdt fontenen og holdt orden i Herdahlparken.
 • Årets store prosjekt var innkjøpet av nye hagebenker og bord som kom på plass i Herdahlparken i juni. En stor takk til DNB Nor som støtte oss med kr 50.000.- til dette
 • 22. november hadde vi ryddedugnad i Herdahlparken og det siste som skulle i hus ble ryddet vekk før vinteren. Julebelysningen ble også hengt opp i trærne i Herdahlparken.
 • I forbindelse med vinterfestivalen helgen 28. – 29. november bød velet på pepperkaker, gløgg og tenning av julebelysningen ved Fru Balchen fredag kveld. Arrangementet var veldig vellykket.
 • Gjennom hele året har vi hatt stort fokus på brannsikring i Øvrebyen. Jens Petter Lovisendal har fra styrets side deltatt i det pågående prosjektet i regi av Kongsvinger kommune.
 • Kongsvinger kommune har i 2009 startet opp et prosjekt som har fått navnet ”Festrningsavenyen”. Hensikten med prosjektet er å oppgradere Storgata fra festningen og ned til Glomma slik at den danner en akse mellom byens historiske opprinnelse og det moderen bysentret. Trond Hagerud har i denne forbindelse representert velet i den nedsatte arbeidsgruppa.
 • I år igjen vil vi si en veldig stor takk til vår serviceinnstilte og dyktige webredaktør Lars Ovlien og til Bjørn Hagerud som igjennom året har gjort en kjempeinnsats for velet.
 • Vi vil også takke Tove Haug som har søkt, og fått et tilskudd fra Telenor til oppgradering av lekeplassen på Røhneløkka.