Byggesaker

Byggesaker i Kongsvinger behandles av Teknisk Forvaltning i Kongsvinger kommune. I de tilfeller sakene faller innenfor verneområdet i Øvrebyen sendes saken til Kulturenheten i Hedmark Fylkeskommune for behandling og uttalelse.

Byggesaker eller spørsmål om vernereglene kan rettes til:

Kongsvinger Kommune
Teknisk forvaltning
Telefon 62 80 80 00
E-mail: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Hedmark Fylkeskommune
Kulturenheten
Telefon 62 54 40 00
E-mail: postmottak@hedmark.org

Saksbehandler for Øvrebyen er Tore Lahn.