Posts filed under Nyheter

Svært vellykket åpning av den nye lekeplassen

I forbindelse med Liv i Leiren ble den nye universelt utformede lekeplassen på Røhneløkka offisielt innviet. I strålende solskinn og med Drum Ladies til stede kunne Gamle Øvrebyen vels leder Trond Hagerud foreta åpningen. Snoren ble klippet på sklien og mengder av forventningsfulle barn satte utfor.

To nye historiske artikler

To nye artikler er lagt inn på nettsiden: Øvrebyen – gamle Kongsvinger, av Trond Hagerud og Frederikke fru Balchen av Anita Krok. Spennende lesning!

Tusen takk!

Tusen takk til alle dere som stilte på dugnad på lekeplassen tirsdag 3. mai. Fantastisk oppmøte og innsats!

Årsmøte for Gamle Øvrebyen Vel 26. april

Årsmøte for Gamle Øvrebyen vel holdes tirsdag  26. april 2016, kl 19.00,  i Aamodtgården. I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det informasjon om brannsikringsplanen og arbeid med å utbedre lavspentnettet i Øvrebyen. (Klikk på overskriften for å lese mer)

Ny historisk artikkel: Vinger kirke, valgkirke for Konge og Fedreland

I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 ble begrepet Valgkirke brukt om de ca 300 kirkene som ble benyttet som valglokale for Norges første nasjonale valg. Riksarkivet og Riksantikvaren markerte dette med å sette opp blå plaketter på de 190 gjenværende kirkene. Vinger kirke er den eneste bevarte valgkirken i Glåmdalsregionen. Les hele artikkelen her  

Lekeplassen på Røhneløkka er under opparbeiding

Gamle Øvrebyen vel gleder seg over at lekeapparatene på den nye lekeplassen på Røhneløkka nå begynner å komme på plass. Til våren blir det lagt plen på området, som vil bli en flott plass for alle barn, både de som bor i Øvrebyen og de som er på besøk i området.

Prosjekt «Bybranndeteksjon» gjennomføres nå

Som et ledd i å hindre brann og spredning av brann, tilbyr Kongsvinger kommune grunneierne i Øvrebyens tette trehusbebyggelse gratis ”Bybranndeteksjon”. Kommunen har sendt brev til huseierne i Øvrebyen, og regner med at fleste får dette i posten lørdag 7/11 eller mandag 9/11. Gjennomføring av prosjektet starter nå, se vedleggene i denne saken for mer informasjon.

Møte om branndetektering for Øvrebyen 1. oktober

Gamle Øvrebyen vel i samarbeid med Kongsvinger kommune inviterer til møte om løsninger for deteksjon av brann i Øvrebyen. Det er startet et viktig arbeid med å sikre Øvrebyen mot brann. Kommunen tar initiativ og ønsker å montere ekstra trådløse detektorer i Øvrebyen. Se vedlagt kart over foreslåtte plasseringer.  

Gamle Øvrebyen vel holder årsmøte 12. mai kl 19:00, i Aamodtgården

Saker er blant annet: Informasjon fra Kongsvinger kommune om den nye veilederen for Øvrebyen og fargeanalyser for husene i Øvrebyen; Informasjon om Brannsikringsarbeidet; Ny lekeplass på Røhneløkka. Dette er den store satsingen i år. Vi har fått laget en plan for området, og vil opparbeide området samt kjøpe inn lekeapparater; Årsmøtesaker

Last ned veileder for Øvrebyen

Kongsvinger kommune har laget en flott og omfattende informasjonsbrosjyre for Øvrebyen. Last den ned her