Festningsspillet

Hvert tredje år spilles Festningsspillet på Kongsvinger festning, med lokale aktører på scenen. Bakgrunnen for spillet er de sju dramatiske årene mellom 1807 og 1814. Napoleonskrigene herjet Europa. Norge var i union med Danmark som var alliert med Napoleon. Vi grenset til Sverige som sto sammen med England. Stemningen langs grensen ble spent. Det kom til trefninger mellom svenske og norske soldater i Eidskog, Vinger og Åsnes. Kampene var viktige i forbindelse med samlingen på Eidsvoll, med utarbeidelsen av Norges grunnlov og dannelsen av Norge som selvstendig nasjon.

I løpet av sju dramatiske år lå Kongsvinger festning som en sikker bastion. Med sin ildkraft hindret den svenskene i å trenge fram mot Christiania i 1808. I 1814 ble den ikke satt på prøve fordi fienden ble slått i slag og trefninger på Lier, Matrand og Skotterud.

Besøk festningsspillet på http://www.festningsspillet.no/