Styret i Gamle Øvrebyen vel

Leder/kontaktperson Trond Hagerud
Kasserer
Styremedlemmer Halvor Gudim
Simen Aasvestad
Grete von der Kall
Kai Olav Ryen
Ronny Ruud
Jeanette Øverby
 Grete Svennevig
Anne Haug
Johan Sjøberg