Styret i Gamle Øvrebyen vel

Leder/kontaktperson Anne Haug
Kasserer Ada Bakken
Styremedlemmer Karianne H. Kolsgaard
Marianne Wais
Grete Svennevig
Kai Olav Ryen
Henrik de Geer