Prosjekt «Bybranndeteksjon» gjennomføres nå

Som et ledd i å hindre brann og spredning av brann, tilbyr Kongsvinger kommune grunneierne i Øvrebyens tette trehusbebyggelse gratis ”Bybranndeteksjon”. Kommunen har sendt brev til huseierne i Øvrebyen, og regner med at fleste får dette i posten lørdag 7/11 eller mandag 9/11.

Gjennomføring av prosjektet starter nå, se vedleggene i denne saken for mer informasjon.

151025_67C2290

Med brevet som er sendt ut følger to eksemplarer av kontrakt, hvor et eksemplar returneres til kommunen i underskrevet stand, og et beholdes av eier.

Vedlagt var også kopi av tidligere utsendte informasjon (26.10.15), og kopi av kart som viser soneinndelingen.

Vedlegg:

AVTALE MELLOM KONGSVINGER KOMMUNE OG EIERE ØVREBYEN – BYBRANNDETEKSJON

Vedleggsbrev – Kontrakt vedrørende bybranndeteksjon av tett trehusbebyggelse i Øvrebyen – Kongsvinger

Infoskriv av 26.10.15 + sonekart

Deteksjonsutstyret er ikke erstatning for øvrig nødvendig eller lovpålagt brannvarslingsanlegg, kun i tillegg til. For å være til minimal ulempe for den enkelte, er bybranndeteksjonen /brannvarslingsanlegget trådløst. Hensikten med ”Bybranndeteksjon”, er å oppdage brann tidlig og hindre spredning i den tette trehusbebyggelsen.