Åpning av kulturstien rundt Kongsvinger festning 29. juni

Tirsdag 29. juni kl 1215 vil ordfører Margrethe Haarr foreta den offisielle åpningen av Kulturstien ved Kongsvinger Festning.

Snorklippingen vil skje ved kornmagasinet på nedre parkeringsplass.