Festningsbyen Kongsvinger

Kongsvinger festning skal utvikles til en etterspurt arena for kultur, næring og opplevelser. Prosjektet «Festningsbyen Kongsvinger» skal kartlegge dagens virksomhet i Øvrebyen. Basert på ulike tiltak skal det etarbeide en sluttrapport med tilråding, ideer og forslag til konkrete tiltak.

Kongsvinger kommune setter i gang arbeid med ny reguleringplan for Øvrebyen høsten 2007. Forprosjektet «Festningsbyen Kongsvinger» tar utgangspunkt i en ønsket utvikling av miljøet i Øvrebyen med tanke på å bli et attraktivt nasjonalt besøksmål med høy kvalitet i aktiviteter og tilbud. Sentrale tema er trafikk og gatebruk, parkering, grønstruktur, estetikk, fortetting, bygningsmiljø og kulturminnevern.

Forprosjektet er nå ferdigstilt. Det har hatt reiseliv og utvikling av opplevelsesproduktet Festningsbyen som utgangspunkt. Det gir anbefalinger, som i tillegg til å representere et grunnlag for det videre reguleringsplanarbeidet for Kongsvinger, også vil kunne danne et utgangspunkt for beslutninger i forhold til profilvalg for byen.

Last ned alle dokumentene her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>