Årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel, 23.mars

Det blir årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel den 23.mars kl.19 på «Hos Marie» i Aamodtgården.

– foredrag fra historiker Oskar Aanmoen og Solørs eldre historie (ca.  45 min)

– vanlige årsmøtesaker

– innkomne forslag/saker

Send saker til: kai.olav.ryen@em1oav.no, innen 16.mars.

Har du ikke husket å betale årskontingent for 2021 ennå, men ønsker å delta på møtet, må du betale 350,- til kontonummer 1840.35.10668 eller Vipps til nr 103199.