Øvrebyen i dag

Kongsvinger Leir vokste opp under Kongsvinger festning. Da byen vokste ned mot Glomma, ble den eldste bydelen hetende «Øvre bydel» på folkemunne – Øvrebyen. I dag er de gamle husene nennsomt restaurert og et populært sted å bo og besøke.Da festningen var på plass i 1682 begynte soldater og håndverkere å bygge seg boliger langs vollen på sørsiden av anlegget. I dag består Kongsvingers eldste bydel for det meste av store offisersboliger og små soldathus, i tillegg til handelshusene til byens to priviligerte landhandlere.

Alt skjedde i Øvrebyen, og alle husene har hatt en rekke funksjoner gjennom historien. Her lå Hedmarks første sykehus, deet første innlandsapoteket fra 1836 og fylkes første avis, Hedemarkens Amtstidende fra 1846, som ble til i boktryker Hess’ gamle bygård.

I hjertet av Øvrebyen – på hjørnet av Løkkegata som markerte den nedre grensen for den eldste byen og Storgata – ligger Herdalhjørnet. Gerhard Munthe fanget utsikten oppover mot festningen da han tilbrakte sommeren 1894 i byen. Her ligger det flere butikker, og i den lille parken står restene av fontenen som Odals Værk donerte til Kongsvinger Bad i sin tid. Utover 1800-tallet vokste byen videre sørover til Nygata og mot Vinger Kirke, og en rekke av bygningene her er fra 1850-tallet og utover mot århundreskiftet.

Fem av husene i Øvrebyen er fredet. Dette skjedde allerede i 1924. Hele bydelen er omfattet av reguleringsplanen fra 1975, der hele bydelen som en av de første i landet ble antikvarisk spesialområde. Målet med verneplanen er å bevare særpreeget i Øvrebyen.

Mange kjente kunstnere har bodd i Øvrebyen. Erik Werenskiold er født på Granli og vokste opp på festningen. Jonas Lie giftet seg med kusinen Thomasine og flyttet inn i det som i dag heter Jonas Liesgt 4. I samme hus har Daniel Schiøtz, Ågot Gjems Selmer og Dagny Juel bodd.

Tre av byens museer ligger i Øvrebyen. Aamodtgården oppe ved festningsvollen huser Kongsvinger Museum. Kongsvinger Kunstforening har sine utstillinger her året igjennom. På Rolighed ligger Kvinnemuseet, og festningen på toppen har sitt eget museum.

Det er hektisk aktivitet i Øvrebyen året rundt. Liv i leiren, julemarked, omvisninger, festningsspill og ulike tilstelninger vitner om at dette i høyeste grad er en levende bydel som fortsatt er i utvikling.

Georg Stangsgate
De eldste husene fra 1700-tallet ligger gjerne tett oppunder festningen.
Aamodtgården
Aamodtgården eies nå av Kongsvinger Museum.
Jonas Liesgt
I dette huset i Jonas Liesgate har Jonas Lie, Daniel Schiøtz, Ågot Gjems Selmer og Dagny Juel bodd.