Kontakt oss

Gamle Øvrebyen Vel

Anne Haug
Storgata 95
2213 Kongsvinger
Kontonummer 1840 35 10668

Mobil 928 17 925
E-post Anne.Haug@gs-iks.no