Kontakt oss

Gamle Øvrebyen Vel

Anne Haug
Storgata 95
2213 Kongsvinger
Kontonummer 1840 35 10668

Mobil 928 17 925
E-post anne.haug@oed.dep.no