Utsatt årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel

Årsmøte i GØV skal ifølge vedtektene avholdes innen mars måned. Styret har av hensyn til pandemien vedtatt å utsette årsmøtet til mai – i håp om å kunne avholde et fysisk møte, eventuelt utendørs. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes være styret v/leder A. Haug i hende innen 15. april. Mail to: Anne.Haug@gs-iks.no

Brannsikringsplanen for Øvrebyen

COWI har for noen år siden på oppdrag fra Kongsvinger kommune og Glåmdal brannvesen IKS utarbeidet brannsikringsplan for trehusmiljøet i Øvrebyen. Eldre, tett trehusbebyggelse er en del av norsk kulturarv, og det er nasjonale målsetninger om å unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. DSB og Riksantikvaren har de senere årene hatt fokus på brannsikring av… (read more)

Medlemsmøte i Gamle Øvrebyen Vel, 23/9 kl 19:00

Onsdag 23. september kl 19.00 avholdes medlemsmøte i GØV. Møte holdes i Bohems lokaler og kaffe serveres. Møtet er av det uformelle slaget hvor vi kan snakke og diskutere temaer som opptar oss i nærmiljøet. Vel møtt!

Forarbeid for ny plen i Herdahlsparken, 18. mai kl 19.00

Nå er vi i gang med forarbeidet til å legge ny plen i Herdahlsparken.  Gravemaskin er der i dag og vi får matjord levert. Denne må rakes utover og området må planeres før plenen blir levert og skal rulles ut. Vi møtes til dugnad mandag 18/5 kl 19.00. Ta med jernrive, en liten spade, og noen… (read more)

Oppgradering av Herdahlsparken

Les rapport: Beskrivelse 20.1.2020 Herdahlparken. Herdahlsparken er et hyggelig og meget populært møtested spesielt i sommerhalvåret. Parken har en meget fleksibel bruk, blant annet for servering for Kafé Bohem i Baanerudgården. Topos arkitektur og design as og Arkitektur og Landskap as har gjort en grundig vurdering av parken, og laget en rapport hvor de tar frem spennende… (read more)

Årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel 2020

Årsmøtet avholdes onsdag 11. mars kl 19.00 hos fru Balchen i Aamodtgården – Bruk av og planer for Herdahlparken – Vanlige årsmøtesaker Saker til årsmøtet bes sendt styret ved leder, Anne Haug Storgata 95, mobil 92817925 innen to uker før årsmøtet Velkommen!

Informasjon fra Gamle Øvrebyen Vel

Vi håper mange betaler kontingenten slik at Velet fortsatt kan iverksette tiltak for trivsel og hygge. Alle som bor eller har eiendom innenfor Velets grenser og betaler en fastsatt kontingent er medlem i Velet.   Kontingenten er på årsmøtet fastsatt til å være kr 350,-. Velets kontonummer er 1840 35 10668 eller du kan bruke Vipps til… (read more)

Lucia i Herdahlparken 13. desember kl 17:00

FREDAG 13. DESEMBER INVITERER GAMLE ØVREBYEN VEL TIL LUCIA-FEIRING. VI MØTES I HERDAHLPARKEN KL 17.00. ALLE BARN KLER SEG I HVITT OG HAR MED SEG ET ELEKTRISK LYS (VELET KJØPER INN NOEN EKSTRA TIL LÅNS) JULETREET TENNES OG VI SYNGER ET PAR KJENTE JULESANGER. DERETTER STILLER BARNA OPP I TOG OG VI GÅR LUCIA OPP TIL AAMODTGÅRDEN… (read more)

Årsmøte i Gamle Øvrebyen Vel 19. mars 2019

Årsmøtet i GØV blir avholdt tirsdag 19. mars 2019 kl 19.00 i Aamodtgården. Vi starter møtet med to gjesteinnlegg Reiselivssatsing i Kongsvinger/Festningen/Øvrebyen v/ Christian Bråtebekken, Daglig leder Visit Kongsvingerregionen AS Hva skjer på Kongsvingermuseene og i Øvrebyen fremover? v/Mona Pedersen, avd.direktør Anno Museum Kongsvingerregionen Årsmøte Årsberetning ved leder Regnskap 2018 Kontingent 2019 Innkomne saker Valg… (read more)

Dugnad mandag 7. mai kl 17.30. 

 Oppmøte i Herdalparken. Raking, rydding og beising av utemøblene. Vel møtt!  Styret i GØV